قیمت میلگرد

در این بخش از سایت فی فلز لیست قیمت میلگرد قرار دارد . قیمت روز میلگرد در کارخانجات مختلف .به دليل نوسانات گاها لحظه اي ميلگرد و ساير آهن آلات با مشاورين و کارشناسان ما جهت هر گونه سوال و خريد و فروش و قيمت ميلگرد تماس حاصل نماييد . 15 -02155446011 - 09122184063

در بخش زیر لیست قیمت میلگرد مربوط به کارخانجات مختلف و در سایز های مختلف وجود دارد .

قيمت ميلگرد 5.5  : 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد  کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 5.5 کلاف ساده 2 Ton کويرکاشان --- 16900
ميلگرد 5.5 کلاف ساده 2 Ton ذوب‌آهن‌اصفهان --- ---
ميلگرد 5.5 کلاف ساده 1 Ton چين - بندر امام --- ---
ميلگرد 5.5 کلاف ساده 2 Ton چين - بندر امام --- ---
ميلگرد 5.5 کلاف ساده 2.3 Ton چين - بندر امام --- ---

 

قيمت ميلگرد 6  : 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد  کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 6 کلاف ساده 2 Ton کويرکاشان --- 16900

 

قيمت ميلگرد 6.5  : 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد  کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton کويرکاشان --- 16900
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton نطنز (کششي/RST34) --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton نطنز (ساختماني/5SP) --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton نطنز (1008/کشش) 16500 16500
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton نطنز (1006/کشش) 16500 16500
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton يزد (1008/کشش) --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton يزد (کششي/RST34) 16300 ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton يزد (کششي/RST37) --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton گلستان (صنعتي) 17700 17700
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton گلستان (ساختماني) 17200 17200
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton چين - بندر امام (پلاك سفيد) --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده Ton 2.1 چين - بندر امام (سفيد،دور قرمز) --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده Ton 2.3 چين - بندر امام (پلاك سفيد) --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده Ton 1.5 چين - بندر امام (پلاك سبز و قرمز) --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده Ton 2.3 چين - بندر امام (پلاك سبز و قرمز) --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 800 Kg روس - بندر نوشهر --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 550 Kg روس - آستارا --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton ذوب‌آهن‌اصفهان --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton MMK روس - انزلي --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton اهواز (1008/کشش) --- ---
ميلگرد 6.5 کلاف ساده 2 Ton اهواز (A1 ST34) --- ---

 

قيمت ميلگرد 7.5  : 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد  کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 7.5 کلاف ساده Ton 3.2 اهواز --- ---

 

قيمت ميلگرد 8  :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 8 کلاف آجدار A2 اهواز 16200  
ميلگرد 8 کلاف آجدار A2 نوشهر    
ميلگرد 8 کلاف آجدار A2 تاکستان    
ميلگرد 8 کلاف آجدار A2 گلستان    
ميلگرد 8 کلاف آجدار A2 نطنز    
ميلگرد 8 کلاف آجدار A2 يزد    
ميلگرد 8 کلاف آجدار A2 کويرکاشان 16900 16900
ميلگرد 8 کلاف آجدار A2 اليگودرز 16500 16800
ميلگرد 8 کلاف آجدار A2 اليگودرز    
ميلگرد 8 کلاف ساده فوق كششي A2 اليگودرز    
ميلگرد 8 کلاف آجدار A3 نطنز    
ميلگرد 8 کلاف آجدار A3 کويرکاشان    
ميلگرد 8 کلاف آجدار A3 يزد 15600 16300
ميلگرد 8 کلاف آجدار A3 اهواز    
ميلگرد 8 کلاف آجدار A3 گلستان    
ميلگرد 8 کلاف آجدار A1 يزد   17550
ميلگرد 8 کلاف آجدار A1 گلستان    
ميلگرد 8 کلاف آجدار A1 کويرکاشان 17800 17800
ميلگرد 8.5 کلاف ساده A1 کويرکاشان 17800  
ميلگرد 8 کلاف ساده 2 Ton چين - بندر امام    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 قزوين    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 پارس‌آرمان 16320 16520
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 اليگودرز    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 هيربد    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 ظفربناب 16800 16950
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 شاهين‌بناب   16900
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 ابهر 16350 16550
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 اهواز    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 آريا ذوب    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 کاوه تيکمه داش   16950
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 آذر امين تبريز 16850 16900
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 کويرکاشان 17000 17000
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 يزد    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 فايکو ساري    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 سيرجان 17800 17900
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 نطنز    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 حسن‌رود 16700 16950
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 آناهيتا گيلان 16800 16900
ميلگرد 8 شاخه آجدار A2 درپاد تبريز 16950 17050
ميلگرد 8 شاخه آجدار A3 فولاد بافق    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A3 سمنان    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A3 اهواز    
ميلگرد 8 شاخه آجدار A3 گلستان   17200
ميلگرد 8 شاخه آجدار A3 روهينا دزفول   17200
ميلگرد 8 شاخه آجدار A3 کويرکاشان   17400
ميلگرد 8 شاخه آجدار A3 يزد    

 

قيمت ميلگرد 10:

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 10 کلاف آجدار A2 شيراز    
ميلگرد 10 کلاف آجدار A2 اليگودرز 16500 16800
ميلگرد 10 کلاف آجدار A2 کويرکاشان 16900 16900
ميلگرد 10 کلاف آجدار A2 نطنز    
ميلگرد 10 کلاف آجدار A2 يزد    
ميلگرد 10 کلاف ساده A2 اليگودرز    
ميلگرد 10 کلاف آجدار A2 اهواز   15800
ميلگرد 10 کلاف آجدار A3 اهواز    
ميلگرد 10 کلاف آجدار A3 گلستان    
ميلگرد 10 کلاف آجدار A3 ذوب‌آهن‌اصفهان    
ميلگرد 10 کلاف آجدار A3 کويرکاشان   16900
ميلگرد 10 کلاف آجدار A3 نطنز    
ميلگرد 10 کلاف آجدار A3 يزد    
ميلگرد 10 کلاف ساده A1 يزد   17550
ميلگرد 10 کلاف ساده A1 کويرکاشان 17800 17800
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 قزوين 15570  
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 پارس‌آرمان 15620 15820
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 هامون كاشان    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 پرشين‌فولاد    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 اميرکبير    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 حسن‌رود    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 اردبيل    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 اليگودرز    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 سيرجان    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 فولاد بردسير    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 خرم دشت    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 کويرکاشان    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 آريان‌فولاد    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 خرم آباد    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 البرز    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 فايكو ساري    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 اهواز    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 شاهين‌بناب   16700
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 کيان کاشان 15800  
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 آرياذوب    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 ابهر 15700 15900
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 نطنز    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 آناهيتا گيلان 16600 16700
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 آذر امين تبريز 16650 16700
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 کاوه تيکمه داش   16750
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 درپاد تبريز 16750 16850
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 يزد    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A2 ظفربناب    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3     16850
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 سمنان    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 آريان‌فولاد 16100 16300
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 ميانه    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 روهينا دزفول 16550  
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 فايكو ساري    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 فولاد بافق    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 نيشابور 16750 16800
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 ابهر 15900 16100
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 کويرکاشان 17400 17400
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 پرشين‌فولاد 16950  
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 ارگ تبريز    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 زاگرس    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 گلستان 16700 16700
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 اميرکبير    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 اهواز    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 فولاد بردسير 16400 16450
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 صدر لرستان    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A3 يزد    
ميلگرد 10 شاخه ساده A3 يزد    
ميلگرد 10 شاخه آجدار A4 کويرکاشان 18300 18300

 

قيمت ميلگرد 11: 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 11 کلاف ساده A1 کويرکاشان 17800 17800

 

قيمت ميلگرد 12 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 12 کلاف آجدار A2 اليگودرز --- ---
ميلگرد 12 کلاف آجدار A2 شيراز --- ---
ميلگرد 12 کلاف آجدار A3 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 12 کلاف آجدار A3 گلستان --- ---
ميلگرد 12 کلاف آجدار A3 اهواز --- ---
ميلگرد 12 کلاف ساده A1 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 12.5 کلاف ساده A1 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 قزوين 15970 15870
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 پارس‌آرمان --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 تاکستان --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 نوشهر --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 آريان‌فولاد 16150 16300
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 البرز 15900 15900
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 فايكو ساري --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 صدرلرستان --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 اميرکبير --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 حسن‌رود 16050 16000
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 شمس 16200 ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 فولاد کرمان --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A2 کيان کاشان --- 16200
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 آرياذوب --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 سيرجان 16800 16800
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 يزد --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 خرم آباد --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 اليگودرز --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 ابهر 15950 15850
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 فولاد بردسير 16100 16100
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 كرمانشاه --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 ظفربناب 16400 16450
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 ذوب‌آهن‌اصفهان --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 شاهرود 16650 16650
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 ابهر 16150 16050
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 آريان‌فولاد 16300 16400
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 هيربد --- 16300
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 گلستان --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 سمنان --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 آذر امين تبريز 16300 16300
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 اهواز 16150 16150
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 ايزدخواست جنوب --- 15950
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 ارگ‌تبريز --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 سيرجان 16800 16800
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 زاگرس --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 پرشين‌فولاد --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 نيشابور 16400 16350
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 روهينا دزفول 16000 16000
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 فولاد بافق --- 16600
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 نيک‌صدرا طوس 16100 16100
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 شاهين‌بناب --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 يزد --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 درپاد تبريز 16500 16500
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 اردبيل --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 آناهيتا گيلان 16400 16400
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 ميانه --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 شمس 16300 ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 فايكو ساري --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 صدرلرستان --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 اميرکبير --- 16250
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 فولاد بردسير 16200 16200
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 کاوه تيکمه داش 16350 16350
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 نطنز --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار A3 آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 12 شاخه ساده  1141D آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 12 شاخه آجدار  A4 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 12 شاخه ساده A1 کويرکاشان --- ---

قيمت ميلگرد 13 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قديم ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 13 شاخه ساده A1 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 13 کلاف ساده A1 کويرکاشان --- ---

 

 

قيمت ميلگرد 14 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قديم ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 14 آجدار A2 تاکستان    
ميلگرد 14 آجدار A2 نوشهر    
ميلگرد 14 آجدار A2 فولاد بردسير 16000 16000
ميلگرد 14 آجدار A2 آريان‌فولاد    
ميلگرد 14 آجدار A2 حسن‌رود 16050 16000
ميلگرد 14 آجدار A2 سيرجان 16700 16700
ميلگرد 14 آجدار A2 معراج کرد کوي --- ---
ميلگرد 14 آجدار A2 شمس --- ---
ميلگرد 14 آجدار A2 كرمانشاه 15950 15950
ميلگرد 14 آجدار A2 ظفربناب 16400 16450
ميلگرد 14 آجدار A3 قزوين --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 ابهر 15950 15850
ميلگرد 14 آجدار A3 ذوب‌آهن‌اصفهان --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 فولاد بافق --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 کيان کاشان --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 اهواز 16000 16000
ميلگرد 14 آجدار A3 البرز 15900 15900
ميلگرد 14 آجدار A3 اردبيل --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 فولاد ابر کوه 16000 16000
ميلگرد 14 آجدار A3 فولاد پرند --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 ميانه --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 خرم دشت --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 سمنان --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 آرياذوب --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 سيرجان 16700 16700
ميلگرد 14 آجدار A3 آذر امين تبريز 16300 16300
ميلگرد 14 آجدار A3 يزد --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 شاهرود 16250 16250
ميلگرد 14 آجدار A3 روهينا دزفول 16000 15900
ميلگرد 14 آجدار A3 شاهين‌بناب --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 فولاد کرمان --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 نيک‌صدرا طوس 15900 15850
ميلگرد 14 آجدار A3 پرشين‌فولاد --- 16350
ميلگرد 14 آجدار A3 ارگ‌تبريز --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 نطنز --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 فايكو ساري --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 نيشابور 15850 15800
ميلگرد 14 آجدار A3 هيربد --- 16000
ميلگرد 14 آجدار A3 ايزدخواست جنوب --- 15950
ميلگرد 14 آجدار A3 اميرکبير --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 خرم آباد --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 زاگرس 16000 16100
ميلگرد 14 آجدار A3 آناهيتا گيلان 16400 16400
ميلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبريز 16500 16500
ميلگرد 14 آجدار A3 گلستان 16500 16500
ميلگرد 14 آجدار A3 صدرلرستان --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 فولاد بردسير 16100 16100
ميلگرد 14 آجدار A3 آريان‌فولاد 16050 16100
ميلگرد 14 آجدار A3 شمس 16200 ---
ميلگرد 14 آجدار A3 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 14 آجدار A3 کاوه تيکمه داش 16350 16350
ميلگرد 14 آجدار A3 آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 14 ساده 1141D آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 14 آجدار A4 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 14 ساده A1 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 14 كلاف ساده A1 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 14 كلاف آجدار A3 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 14 کلاف ساده 416D آلياژي‌يزد --- ---

قيمت ميلگرد 16 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قديم ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 16 آجدار A2 آريان‌فولاد --- ---
ميلگرد 16 آجدار A2 اميرکبير --- ---
ميلگرد 16 آجدار A2 حسن‌رود --- ---
ميلگرد 16 آجدار A2 فولاد بردسير 16000 16000
ميلگرد 16 آجدار A2 معراج کرد کوي --- ---
ميلگرد 16 آجدار A2 سيرجان 16700 16700
ميلگرد 16 آجدار A2 ظفربناب 16400 16450
ميلگرد 16 آجدار A3 قزوين --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 ابهر 15950 15850
ميلگرد 16 آجدار A3 اردبيل --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 کيان کاشان --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 ذوب‌آهن‌اصفهان --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 حسن‌رود 16100 16100
ميلگرد 16 آجدار A3 فولاد کرمان --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 نطنز --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 فولاد ابر کوه 16000 16000
ميلگرد 16 آجدار A3 سمنان --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 ميانه --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 نيک‌صدرا طوس 15900 15850
ميلگرد 16 آجدار A3 آناهيتا گيلان 16400 16400
ميلگرد 16 آجدار A3 شاهرود 16250 16250
ميلگرد 16 آجدار A3 البرز 15900 15900
ميلگرد 16 آجدار A3 فايكو ساري --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 کرمانشاه 15950 15950
ميلگرد 16 آجدار A3 ايزدخواست جنوب --- 15950
ميلگرد 16 آجدار A3 روهينا دزفول 16000 15900
ميلگرد 16 آجدار A3 شاهين‌بناب --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 سيرجان 16700 16700
ميلگرد 16 آجدار A3 يزد --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 نيشابور 15850 15800
ميلگرد 16 آجدار A3 اميرکبير --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 پرشين‌فولاد --- 16050
ميلگرد 16 آجدار A3 صدرلرستان --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 آذر امين تبريز 16300 16300
ميلگرد 16 آجدار A3 خرم دشت --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 اهواز 15750 15850
ميلگرد 16 آجدار A3 گلستان 16500 16500
ميلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبريز 16500 16500
ميلگرد 16 آجدار A3 زاگرس 16000 16100
ميلگرد 16 آجدار A3 هيربد --- 16000
ميلگرد 16 آجدار A3 فولاد بافق --- 16000
ميلگرد 16 آجدار A3 خرم آباد --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 فولاد پرند --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 ارگ‌تبريز 16000 15900
ميلگرد 16 آجدار A3 آرياذوب --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 شمس‌ 16200 ---
ميلگرد 16 آجدار A3  کاوه تيکمه داش 16350 16350
ميلگرد 16 آجدار A3 فولاد بردسير --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 آلياژي‌يزد 16200 ---
ميلگرد 16 آجدار A3 آريان‌فولاد 16050 16100
ميلگرد 16 آجدار A3 فولاد مياندوآب --- ---
ميلگرد 16 آجدار A3 كاوه ساوه --- ---
ميلگرد 16 آجدار A4 نيک‌صدرا طوس --- ---
ميلگرد 16 آجدار A4 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 16 ساده A1 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 16 ساده 1141D آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 16 کلاف آجدار A3 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 16 کلاف ساده 416D آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 16.5 كلاف ساده A1 کويرکاشان -- ---

 

قيمت ميلگرد 17 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قديم قيمت جديد
ميلگرد 17 کلاف ساده 416D آلياژي‌يزد --- ---

 

قيمت ميلگرد 18 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قديم ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 18 آجدار A2 شمس‌تهران --- ---
ميلگرد 18 آجدار A2 فولاد بردسير --- ---
ميلگرد 18 آجدار A2 فولاد اروميه --- ---
ميلگرد 18 آجدار A2 ظفربناب 16400 16450
ميلگرد 18 آجدار A2 سيرجان 16700 16700
ميلگرد 18 آجدار A3 قزوين --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 ابهر 15950 15850
ميلگرد 18 آجدار A3 اردبيل --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 حسن‌رود --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 ذوب‌آهن‌اصفهان --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 فولاد پرند --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 سمنان --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 فايكو ساري --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابر کوه 15900 15900
ميلگرد 18 آجدار A3 نيشابور 15850 15800
ميلگرد 18 آجدار A3 يزد 15850 ---
ميلگرد 18 آجدار A3 هيربد --- 16000
ميلگرد 18 آجدار A3 آناهيتا گيلان 16400 16400
ميلگرد 18 آجدار A3 نيک‌صدرا طوس 15900 15850
ميلگرد 18 آجدار A3 شاهين‌بناب --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 فولاد کرمان --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 خرم آباد --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 اهواز 15650 ---
ميلگرد 18 آجدار A3 سيرجان 16700 16700
ميلگرد 18 آجدار A3 البرز 15900 15900
ميلگرد 18 آجدار A3 پرشين‌فولاد --- 16050
ميلگرد 18 آجدار A3 اميرکبير --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 آذر امين تبريز 16300 16300
ميلگرد 18 آجدار A3 آريان‌فولاد 16050 16100
ميلگرد 18 آجدار A3 شاهرود 16250 16250
ميلگرد 18 آجدار A3 ميانه --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 زاگرس 16000 ---
ميلگرد 18 آجدار A3 نطنز --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 صدرلرستان --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 خرم دشت --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 فولاد بردسير 16000 16000
ميلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبريز 16500 16500
ميلگرد 18 آجدار A3 فولاد مياندوآب --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 ارگ‌تبريز 16000 15900
ميلگرد 18 آجدار A3 کرمانشاه --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 فولاد بافق --- 16000
ميلگرد 18 آجدار A3 حسن‌رود 16100 16100
ميلگرد 18 آجدار A3 آرياذوب --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 كاوه ساوه --- ---
ميلگرد 18 آجدار A3 کاوه تيکمه داش 16350 16350
ميلگرد 18 آجدار A3 گلستان 16500 16500
ميلگرد 18 آجدار A3 آلياژي‌يزد 16050 ---
ميلگرد 18 آجدار A4 نيک‌صدرا طوس --- ---
ميلگرد 18 آجدار A4 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 18 ساده A1 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 18 ساده A1 پرشين‌فولاد --- ---
ميلگرد 18 ساده 1141D آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 18 کلاف ساده 416D آلياژي‌يزد --- ---

 

 

قيمت ميلگرد 20 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قديم ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 20 آجدار A2 آريان‌فولاد --- ---
ميلگرد 20 آجدار A2 فولاد بردسير --- ---
ميلگرد 20 آجدار A2 فولاد اروميه --- ---
ميلگرد 20 آجدار A2 سيرجان 16700 16700
ميلگرد 20 آجدار A2 ظفربناب 16400 16450
ميلگرد 20 آجدار A2 شمس‌تهران --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 ابهر 15950 15850
ميلگرد 20 آجدار A3 حسن‌رود 16100 16100
ميلگرد 20 آجدار A3 ذوب‌آهن‌اصفهان --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 گلستان 16500 16500
ميلگرد 20 آجدار A3 آريان‌فولاد 16050 16100
ميلگرد 20 آجدار A3 صدرلرستان --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 سمنان --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 فايكو ساري --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 فولاد پرند --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 سيرجان 16700 16700
ميلگرد 20 آجدار A3 آناهيتا گيلان 16400 16400
ميلگرد 20 آجدار A3 نيک‌صدرا طوس 15900 15850
ميلگرد 20 آجدار A3 فولاد بردسير --- 16000
ميلگرد 20 آجدار A3 شمس --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 فولاد ابر کوه --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 نيشابور 15850 15800
ميلگرد 20 آجدار A3 البرز --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 هيربد --- 16000
ميلگرد 20 آجدار A3 فولاد مياندوآب --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 نطنز --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبريز 16500 16500
ميلگرد 20 آجدار A3 روهينا دزفول 15800 15850
ميلگرد 20 آجدار A3 يزد --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 خرم دشت --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 اميرکبير --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 کرمانشاه 15950 15950
ميلگرد 20 آجدار A3 شاهين‌بناب --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 زاگرس 16000 16100
ميلگرد 20 آجدار A3 اصفهان دُر --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 ارگ‌تبريز 16000 15900
ميلگرد 20 آجدار A3 پرشين‌فولاد --- 16050
ميلگرد 20 آجدار A3 خرم آباد --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 فولاد بافق --- 16000
ميلگرد 20 آجدار A3 شاهرود 16250 16250
ميلگرد 20 آجدار A3 ميانه --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 آرياذوب --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 آذر امين تبريز 16300 16300
ميلگرد 20 آجدار A3 اهواز 15750 15750
ميلگرد 20 آجدار A3 فولاد کرمان --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 کاوه ساوه --- ---
ميلگرد 20 آجدار A3 کاوه تيکمه داش 16350 16350
ميلگرد 20 آجدار A3 آلياژي‌يزد 16050 ---
ميلگرد 20 آجدار A4 پرشين‌فولاد --- ---
ميلگرد 20 آجدار A4 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 20 ساده A1 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 20 ساده A1 پرشين‌فولاد --- ---
ميلگرد 20 ساده 1141D آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 20 کلاف ساده 416D آلياژي‌يزد --- ---

 

قيمت ميلگرد 22 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قديم ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 22 آجدار A2 اهواز --- ---
ميلگرد 22 آجدار A2 ظفربناب 16400 16450
ميلگرد 22 آجدار A3 ابهر 15950 15850
ميلگرد 22 آجدار A3 ذوب‌آهن‌اصفهان --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 البرز --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 نطنز --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 کرمانشاه --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 نيک‌صدرا طوس 15900 15850
ميلگرد 22 آجدار A3 نيشابور 15850 15800
ميلگرد 22 آجدار A3 فولاد بافق --- 16000
ميلگرد 22 آجدار A3 يزد --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 سمنان --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 آناهيتا گيلان 16400 16400
ميلگرد 22 آجدار A3 سيرجان 16700 16700
ميلگرد 22 آجدار A3 اهواز --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 پرشين‌فولاد --- 16050
ميلگرد 22 آجدار A3 شاهرود 16250 16250
ميلگرد 22 آجدار A3 ميانه --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 اميرکبير --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبريز 16500 16500
ميلگرد 22 آجدار A3 فولاد ابر کوه 15900 15900
ميلگرد 22 آجدار A3 اصفهان دُر --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 ارگ‌تبريز 16000 15900
ميلگرد 22 آجدار A3 هيربد --- 16000
ميلگرد 22 آجدار A3 فولاد نوين ابهر --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 آريان‌فولاد 16050 16100
ميلگرد 22 آجدار A3 فولاد بردسير 16000 16000
ميلگرد 22 آجدار A3 صدرلرستان --- ------
ميلگرد 22 آجدار A3 فايكو ساري --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 زاگرس --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 گلستان --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 آذر امين تبريز 16300 16300
ميلگرد 22 آجدار A3 شاهين‌بناب --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 آرياذوب --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 کاوه تيکمه داش 16350 16350
ميلگرد 22 آجدار A3 كاوه ساوه --- ---
ميلگرد 22 آجدار A3 آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 22 آجدار A4 نيک‌صدرا طوس --- ---
ميلگرد 22 آجدار A4 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 22 ساده A1 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 22 ساده A1 پرشين‌فولاد --- ---
ميلگرد 22 ساده 1141D آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 22 کلاف ساده 416D آلياژي‌يزد --- ---

 

قيمت ميلگرد 23 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قديم ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 23 ساده 1141D آلياژي يزد --- ---
ميلگرد 23 کلاف ساده 416D آلياژي يزد --- ---

 

قيمت ميلگرد 25 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قديم ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 25 آجدار A2 ظفربناب 16400 16450
ميلگرد 25 آجدار A2 اميرکبير --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 ذوب‌آهن‌اصفهان --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 ابهر 15950 15850
ميلگرد 25 آجدار A3 نيک‌صدرا طوس 15900 15850
ميلگرد 25 آجدار A3 نيشابور 15850 15800
ميلگرد 25 آجدار A3 البرز --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 يزد --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 آناهيتا گيلان 16400 16400
ميلگرد 25 آجدار A3 فولاد بافق --- 16000
ميلگرد 25 آجدار A3 اميرکبير --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 اهواز --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 آذر امين تبريز 16300 16300
ميلگرد 25 آجدار A3 گلستان --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 ميانه --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 فايكو ساري --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 سيرجان 16700 16700
ميلگرد 25 آجدار A3 ارگ‌تبريز 16000 15900
ميلگرد 25 آجدار A3 نطنز --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 فولاد ابر کوه --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 صدرلرستان --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 هيربد --- 16000
ميلگرد 25 آجدار A3 فولاد بردسير 16000 16000
ميلگرد 25 آجدار A3 آرياذوب --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 پرشين‌فولاد --- 16050
ميلگرد 25 آجدار A3 شاهرود 16250 16250
ميلگرد 25 آجدار A3 سمنان --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 زاگرس --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 آريان‌فولاد 16050 16100
ميلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبريز 16500 16500
ميلگرد 25 آجدار A3 کوثر --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 شاهين‌بناب --- ---
ميلگرد 25 آجدار A3 کاوه تيکمه داش 16350 16350
ميلگرد 25 آجدار A3 آلياژي‌يزد 16050 ---
ميلگرد 25 آجدار A4 هيربد --- ---
ميلگرد 25 آجدار A4 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 25 ساده A1 کويرکاشان --- ---
ميلگرد 25 ساده A1 پرشين‌فولاد --- ---
ميلگرد 25 ساده 1141D آلياژي‌يزد --- ---

 

قيمت ميلگرد 26 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 26 ساده A1 کويرکاشان --- ---

 

قيمت ميلگرد 28 : 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 28 آجدار A3 ظفربناب 16250 16400
ميلگرد 28 آجدار A3 ذوب‌آهن‌اصفهان 16250 ---
ميلگرد 28 آجدار A3 فولاد ابر کوه 15600 15900
ميلگرد 28 آجدار A3 نيشابور 15700 15850
ميلگرد 28 آجدار A3 هيربد --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 نيک‌صدرا طوس 15950 15900
ميلگرد 28 آجدار A3 آناهيتا گيلان 16400 16400
ميلگرد 28 آجدار A3 فايكو ساري --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 اميرکبير --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 ارگ‌تبريز --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 يزد --- 15850
ميلگرد 28 آجدار A3 شاهرود 16150 16250
ميلگرد 28 آجدار A3 آرياذوب --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 اهواز --- ---
ميلگرد 28 آجدار GR60 زاگرس --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 پرشين‌فولاد --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 صدرلرستان --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 آريان‌فولاد 16050 16050
ميلگرد 28 آجدار A3 ميانه --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 کويرکاشان 16600 ---
ميلگرد 28 آجدار A3 شاهين‌بناب 16200 ---
ميلگرد 28 آجدار A3 آذر امين تبريز 16300 16300
ميلگرد 28 آجدار A3 فولاد بافق --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 کاوه تيکمه داش 16350 16350
ميلگرد 28 آجدار A3 آلياژي‌يزد 15950 16050
ميلگرد 28 آجدار A3 گلستان --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 نطنز --- ---
ميلگرد 28 آجدار A3 فولاد بردسير 15850 16000
ميلگرد 28 آجدار A4 کويرکاشان 17400 ---
ميلگرد 28 ساده A1 کويرکاشان 19400 ---
ميلگرد 28 ساده 1141D آلياژي‌يزد --- ---

 

قيمت ميلگرد 30 : 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 30 آجدار A3 شاهين‌بناب --- ---
ميلگرد 30 آجدار A3 نيشابور --- ---
ميلگرد 30 آجدار A3 کويرکاشان 16600 ---
ميلگرد 30 آجدار A3 آرياذوب --- ---
ميلگرد 30 آجدار A3 نيک‌صدرا طوس --- ---
ميلگرد 30 آجدار A3 اهواز --- ---
ميلگرد 30 آجدار A3 يزد --- ---
ميلگرد 30 آجدار A3 آذر امين تبريز --- ---
ميلگرد 30 آجدار A3 كوثر --- ---
ميلگرد 30 آجدار A3 آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 30 آجدار A1 کويرکاشان 19400 ---
ميلگرد 30 آجدار 1141D آلياژي‌يزد --- ---

 

قيمت ميلگرد 32 : 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 32 آجدار A3 ذوب‌آهن‌اصفهان 16250 ---
ميلگرد 32 آجدار A3 هيربد --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 آريان‌فولاد --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 فولاد بردسير 15850 16000
ميلگرد 32 آجدار A3 آناهيتا گيلان 16400 16400
ميلگرد 32 آجدار A3 فولاد بافق --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 فولاد ابر کوه 15600 15900
ميلگرد 32 آجدار A3 يزد --- 15850
ميلگرد 32 آجدار A3 آرياذوب --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 نيک‌صدرا طوس 16100 16100
ميلگرد 32 آجدار A3 فايكو ساري --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 ميانه --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 اميرکبير --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 پرشين‌فولاد --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 اهواز --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 کويرکاشان 16600 ---
ميلگرد 32 آجدار A3 شاهين‌بناب 16200 ---
ميلگرد 32 آجدار A3 نيشابور --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 آذر امين تبريز 16300 16300
ميلگرد 32 آجدار A3 كوثر --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 کاوه تيکمه داش 16350 16350
ميلگرد 32 آجدار A3 زاگرس --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 شاهرود 16650 16650
ميلگرد 32 آجدار A3 نطنز --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 صدرلرستان --- ---
ميلگرد 32 آجدار A3 آلياژي‌يزد --- ---
ميلگرد 32 آجدار A4 کويرکاشان 17400 ---
ميلگرد 32 آجدار A1 کويرکاشان 19400 ---
ميلگرد 32 آجدار 1141D آلياژي‌يزد --- ---

 

قيمت ميلگرد 34 : 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 34 ساده A1 کويرکاشان 19400 ---
ميلگرد 34 ساده 1141D آلياژي‌يزد --- ---

 

قيمت ميلگرد 36 :

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 36 آجدار A3 کويرکاشان 16600 ---
ميلگرد 36 آجدار A3 نيشابور --- ---
ميلگرد 36 آجدار A3 يزد --- ---
ميلگرد 36 آجدار A3 زاگرس --- ---
ميلگرد 36 آجدار A3 اهواز --- ---
ميلگرد 36 آجدار A3 آلياژي‌يزد 17050 17150
ميلگرد 36 آجدار A4 کويرکاشان 17400  
ميلگرد 36 آجدار A1 کويرکاشان 19400 ---
ميلگرد 36 آجدار 1141D آلياژي‌يزد --- ---

 

قيمت ميلگرد 38 : 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 38 ساده A1 کوير کاشان 19400 ---
ميلگرد 38 ساده 1141D آلياژي‌يزد --- ---

 

قيمت ميلگرد 40 و 45: 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 40 آجدار A3 کويرکاشان 16600 16600
ميلگرد 40 آجدار A3 زاگرس    
ميلگرد 40 آجدار A3 يزد    
ميلگرد 40 آجدار A3 آلياژي‌يزد 16950 17050
ميلگرد 40 آجدار A4 کويرکاشان    
ميلگرد 40 آجدار A1 کويرکاشان 19400 19400
ميلگرد 45 آجدار A1 کويرکاشان 19400 19400
ميلگرد 40 آجدار 1141D آلياژي‌يزد 19700  

 

قيمت ميلگرد 50 ، 52 ، 55 : 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 50 ساده A1 کويرکاشان 19400 19400
ميلگرد 50 ساده 1141D آلياژي‌يزد   19700
ميلگرد 52 ساده 1141D آلياژي‌يزد   19700
ميلگرد 55 ساده 1141D آلياژي‌يزد   19700

 

قيمت ميلگرد 60 تا 150 : 

نوع ميلگرد آناليز ميلگرد کارخانه قيمت قبلي ميلگرد قيمت جديد ميلگرد
ميلگرد 60 تا 150 ساده 1141D آلياژي‌يزد   19700
ميلگرد 160 تا 200 ساده 1141D آلياژي‌يزد   20300

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
expand_less