قیمت ورق

در این بخش از سایت فی فلز لیست قیمت ورق بر اساس ضخامت قرار داده شده . جهت اطمینان از قیمت دقیق و لحظه ای قیمت ورق و سایر آهن آلات با کارشناسان مجرب فی فلز تماس حاصل نمایید .قیمت هایی مناسب انواع ورق . مناسبترین قیمت ورق و سایر آهن آلات را از ما بخواهید .

نوع ورققیمت ورقوزن ورقسایز ورق
قیمت ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25  3,150تومان 49 2
قیمت ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2  3,150تومان 32 2
قیمت ورق رول گیلان 2.5 میل      2.5
قیمت ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25    60 2.5
قیمت ورق مبارکه 2.5 میل 1×2    39 2.5
قیمت ورق رول گیلان 3 میل     3
قیمت ورق سبا 3 میل 2.5×1.25  2,600تومان 74 3
قیمت ورق سبا 3 میل 1×2  2,600تومان 47 3
قیمت ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25  3,150تومان 74 3
قیمت ورق مبارکه 3 میل 1×2  3,150تومان 47 3
قیمت ورق رول گیلان 4 میل     4
قیمت ورق سبا 4 میل 2.5×1.25  3,100تومان 117 4
قیمت ورق سبا 4 میل 1×2  3,100تومان 63 4
قیمت ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25  3,100تومان 98 4
قیمت ورق مبارکه 4 میل 1×2  3,100تومان 63 4
قیمت ورق رول گیلان 5 میل     5
قیمت ورق سبا 5 میل 2.5×1.25  2,950تومان 122 5
قیمت ورق سبا 5 میل 1×2  2,950تومان 78 5
قیمت ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25  3,000تومان 122 5
قیمت ورق مبارکه 5 میل 1×2  3,000تومان 78 5
قیمت ورق سبا 6 میل 6×1.5  2,800تومان 422 6
قیمت ورق مبارکه 6 میل 6×1.5  2,850تومان 422 6
قیمت ورق اکسین 8 میل 6×2    768 8
قیمت ورق قطعات 8 میل 6×1.25  2,520تومان 480 8
قیمت ورق کاویان 8 میل 6×1.25  2,550تومان 480 8
قیمت ورق سبا 8 میل 6×1.5  2,650تومان 562 8
قیمت ورق مبارکه 8 میل 6×1.5  2,640تومان 565 8
قیمت ورق کاویان 10 میل 6×1.25  2,630تومان 600 10
قیمت ورق قطعات 10 میل 6×1.25  2,450تومان 600 10
قیمت ورق اکسین 10 میل 6×2  2,650تومان 960 10
قیمت ورق سبا 10 میل 6×1.5  2,620تومان 702 10
قیمت ورق مبارکه 10 میل 6×1.5  2,630تومان 702 10
قیمت ورق قطعات 12 میل 6×1.25  2,450تومان 720 12
قیمت ورق کاویان 12 میل 6×1.25  2,630تومان 720 12
قیمت ورق اکسین 12 میل 6×2  2,640تومان 1152 12
قیمت ورق سبا 12 میل 6×1.5  2,620تومان 843 12
قیمت ورق مبارکه 12 میل 6×1.5  2,630تومان 843 12
قیمت ورق اکسین 15 میل 6×2  2,640تومان 1440 15
قیمت ورق قطعات 15 میل 6×1.25  2,450تومان 900 15
قیمت ورق کاویان 15 میل 6×1.25  2,630تومان 900 15
قیمت ورق سبا 15 میل 6×1.5  2,620تومان 1053 15
قیمت ورق مبارکه 15 میل 6×1.5  2,630تومان 1053 15
قیمت ورق کاویان 20 میل 6×1.25  2,600تومان 1200 20
قیمت ورق قطعات 20 میل 6×1.25  2,500تومان 1200 20
قیمت ورق اکسین 20 میل 6×2  2,660تومان 1920 20
قیمت ورق سبا 20 میل 6×1.5 2,600تومان 1404 20
قیمت ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 2,600تومان 1404 20
قیمت ورق اکسین 25 میل 6×2 2,660تومان 2400 25
قیمت ورق قطعات 25 میل 6×1.25 2,500تومان 1500 25
قیمت ورق کاویان 25 میل 6×1.25 2,600تومان 1500 25
قیمت ورق سبا 25 میل 6×1.5 2,600تومان 1755 25
قیمت ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 2,600تومان 1755 25
قیمت ورق اکسین 30 میل 6×2 2,660تومان 2800 30
قیمت ورق کاویان 30 میل 6×1.25 2,600تومان 1800 30
قیمت ورق قطعات 30 میل 6×1.25 2,450تومان 1800 30
قیمت ورق سبا 30 میل 6×1.5 2,500تومان 2106 30
قیمت ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 2,600تومان 2106 30
قیمت ورق اکسین 35 میل 6×2 2,660تومان 3360 35
قیمت ورق کاویان 35 میل 6×1.25  2,600تومان 2100 35
قیمت ورق قطعات 35 میل 6×1.25  2,450تومان 2100 35
قیمت ورق کاویان 40 میل 6×1.25  2,600تومان 2400 40
قیمت ورق اکسین 40 میل 6×2  2,680تومان 3840 40
قیمت ورق کاویان 45 میل 6×1.25  2,600تومان 2700 45
قیمت ورق اکسین 45 میل 6×2  2,680تومان 4320 45
قیمت ورق کاویان 50 میل 6×1.25  2,550تومان 3000 50
قیمت ورق اکسین 50 میل 6×2  2,650تومان 4800 50
قیمت ورق کاویان 55 میل 6×1.25  2,550تومان 3300 55
قیمت ورق کاویان 60 میل 6×1.25  2,550تومان 3600 60
قیمت ورق کاویان 65 میل 6×1.25  2,550تومان 3900 65
قیمت ورق کاویان 70 میل 6×1.25  2,550تومان 4200 70
قیمت ورق کاویان 75 میل 6×1.25  2,550تومان 4500 75
قیمت ورق کاویان 80 میل 6×1.25  2,550تومان 4800 80
قیمت ورق کاویان 85 میل 6×1.25  2,550تومان 5100 85
قیمت ورق کاویان 90 میل 6×1.25  2,550تومان 5400 90
قیمت ورق کاویان 95 میل 6×1.25  2,550تومان 5700 95
قیمت ورق کاویان 100 میل 6×1.25  2,550تومان 6000 100
قیمت ورق کاویان 200 میل 6×1.25  2,600تومان 12000 200

به دلیل نوسانات لحظه ای و جهت اطلاع دقیق از قیمت ورق و سایر آهن آلات با کارشناسان مجرب ما تماس حاصل نمایید .

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
expand_less